Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung - Mầm non có đáp án ôn thi viên chức giáo dục

: 35
: 35 phút
: 3.000 / lượt
Chỉ các tài khoản thuộc nhóm Thành viên chính thức mới được cấp phép làm đề thi này.
Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung - Mầm non có đáp án ôn thi viên chức giáo dục

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:
 

1. Bạn cần đăng nhập để làm bài thi
2. Click vào nút Bắt đầu làm bài để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài

Câu hỏi 1: Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thì số trẻ tối đa trong nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi?

Câu hỏi 2: Theo quy định tại Điều 7 Luật Giáo dục, ai là người quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?

Câu hỏi 3: Luật giáo dục 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Câu hỏi 4: Luật Viên Chức quy định: chế độ tập sự được quy định trong thời gian bao lâu?

Câu hỏi 5: Theo Điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây?

Câu hỏi 6: Theo quy định của Luật Viên chức, nội dung nào không thuộc hình thức kỷ luật viên chức không giữ chức vụ quản lý.

Câu hỏi 7: Luật Viên chức quy định, hình thức của Hợp đồng làm việc là?

Câu hỏi 8: Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp là?

Câu hỏi 9: Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

Câu hỏi 10: Theo Luật giáo dục năm 2005, Học sinh học hết chương trình THCS có đủ Điều kiện theo quy định của Bộ trưởng bộ GD-ĐT thì được ai cấp giấy chứng nhận?

Câu hỏi 11: Luật giáo dục 2005 quy định: Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì ?

Câu hỏi 12: Theo Luật gáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ?

Câu hỏi 13: Nguyên lý giáo dục là?

Câu hỏi 14: Cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Câu hỏi 15: Luật viên chức gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

Câu hỏi 16: Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGBT Ban hành điều lệ trường mầm non thì Nhiệm vụ quyền hạn của trường mầm non?

Câu hỏi 17: Theo luật giáo dục năm 2005. Tuổi của học sinh vào lớp 1 là?

Câu hỏi 18: Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức ?

Câu hỏi 19: Theo luật viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ nuôi con bao nhiêu tháng tuổi?

Câu hỏi 20: Theo luật viên chức 2010, cơ quan nào quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức?

Câu hỏi 21: Luật viên chức cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghè nghiệp

Câu hỏi 22: Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGBT Ban hành điều lệ trường mầm non thì Trường mầm non có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn

Câu hỏi 23: Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thì Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo công lập do?

Câu hỏi 24: Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thì việc Thực hiện đo chiều cao, cân nặng, ghi và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng cho trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên?

Câu hỏi 25: Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGBT Ban hành điều lệ trường mầm non thì trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện có thẩm quyền?

Câu hỏi 26: Theo quy định của Luật Viên chức thì nội dung nào sau đây thuộc hình thức, đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Câu hỏi 27: Theo quy định tại Điều 8 Luật Giáo dục, văn bằng là?

Câu hỏi 28: Theo Luật Giáo dục năm 2005, Hội đồng trường có bao nhiêu nhiệm vụ

Câu hỏi 29: Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ lớp mẫu giáo dân lập do?

Câu hỏi 30: Theo Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây?

Câu hỏi 31: Luật giáo dục năm 2005, cấp học nào không thuộc giáo dục phổ thông

Câu hỏi 32: Theo điều 4 Luật Giáo dục quy định, Hệ thống giáo dục quốc dân gồm

Câu hỏi 33: Luật viên chức có hiệu lực thi hành kể từ

Câu hỏi 34: Theo quy định của luật viên chức 2010, viên chức có mấy quyền về tiền lương

Câu hỏi 35: Luật giáo dục năm 2005 quy định Điều lệ nhà trường có bao nhiêu nội dung chủ yếu?

  Ý kiến bạn đọc