Ôn thi công chức

Ôn thi công chức

Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến

Ôn thi công chức
Cấu trúc đề thi công chức 2019 theo quy định mới

Cấu trúc đề thi công chức 2019 theo quy định mới

  •   26/05/2019 07:14:00 PM
  •   Đã xem: 2159
  •   Phản hồi: 0
Nghị định 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng công chức đã chính thức được áp dụng từ ngày 15/01/2019. Theo đó, cấu trúc đề thi tuyển công chức cũng đã được thay đổi; đồng thời cách tính điểm cũng được điều chỉnh theo quy định mới.