Ôn thi công chức

Ôn thi công chức

Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến

Ôn thi công chức

Quảng Tri Thông báo tuyển dụng công chức

 •   24/01/2020 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 3077
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở,...

Bộ Công Thương tuyển dụng công chức năm 2019

 •   08/08/2019 03:32:00 AM
 •   2159
 •   0
Bộ Công Thương tuyển dụng công chức năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 3028/KH-BCT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc tuyển dụng công chức năm 2019, Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   08/06/2019 09:29:00 PM
 •   1964
 •   0
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019

Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-SNV ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chứcTrung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu...

 

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2019

 •   12/06/2019 04:23:00 AM
 •   1781
 •   0
Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2019

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2019

Quảng Tri Thông báo tuyển dụng công chức

 •   24/01/2020 10:27:00 PM
 •   3077
 •   0
Quảng Tri Thông báo tuyển dụng công chức

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở,...