Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức có đáp án

  • : 40
  • : 35 phút

Chỉ các tài khoản thuộc nhóm Thành viên chính thức mới được cấp phép làm đề thi này.

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:
 

1. Bạn cần đăng nhập để làm bài thi
2. Click vào nút Bắt đầu làm bài để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài

Câu hỏi 1:  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Dự thảo nghị quyết văn bản quy phạm pháp luật của HĐND cấp tỉnh phải được quan nào thẩm tra trước khi trình HĐND cấp tỉnh.?

 

  Ý kiến bạn đọc