Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ

  • : 40
  • : 45 phút

Chỉ các tài khoản thuộc nhóm Thành viên chính thức mới được cấp phép làm đề thi này.

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:
 

1. Bạn cần đăng nhập để làm bài thi
2. Click vào nút Bắt đầu làm bài để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài

Câu hỏi 1: Theo quy định tại Quy chế quản thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đối với những hoạt động đối ngoại phát sinh ngoài Chương trình đã được phê duyệt chưa kịp bổ sung Th tướng Chính phủ đúng kỳ hạn nhưng không tính chất phức tạp, nhạy cảm, Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết như thế nào?

 

  Ý kiến bạn đọc

Đề thi mới hơn

Đề thi cũ hơn