Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Kiến thức chuyên ngành


 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi chuyên viên chính có đáp án đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi chuyên viên chính có đáp án đầy đủ

 •  02:40 28/08/2019
 •  Đã xem: 35487
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi ôn thi chuyên viên chính có đáp án đầy đủ

 •  25
 •  20
Câu hỏi trắc nghiệm Luật công chức có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Luật công chức có đáp án

 •  23:34 22/08/2019
 •  Đã xem: 24844
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm Luật công chức

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm về đánh giá học sinh tiểu học Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ôn thi công chức, viên chức (tham khảo)

Câu hỏi trắc nghiệm về đánh giá học sinh tiểu học Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ôn thi công chức, viên chức (tham khảo)

 •  04:35 21/08/2019
 •  Đã xem: 3882
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm về đánh giá học sinh tiểu học

 •  36
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán

 •  04:46 12/06/2019
 •  Đã xem: 8269
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán

 •  40
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ

Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ

 •  22:31 10/06/2019
 •  Đã xem: 6954
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ

 •  25
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Quản lý đất đai

Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Quản lý đất đai

 •  02:31 10/06/2019
 •  Đã xem: 5729
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm công chức chuyên ngành Quản lý đất đai

 •  40
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •  22:59 09/06/2019
 •  Đã xem: 3324
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •  40
 •  25
Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Nội vụ

Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Nội vụ

 •  21:39 06/06/2019
 •  Đã xem: 2888
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Nội vụ

 •  40
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

 •  03:32 06/06/2019
 •  Đã xem: 2009
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

 •  65
 •  90
Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

 •  23:39 05/06/2019
 •  Đã xem: 2300
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

 •  40
 •  45
Đề thi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đề thi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •  04:53 05/06/2019
 •  Đã xem: 1228
 •  Bình luận: 0

Đề thi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •  75
 •  120
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

 •  00:22 03/06/2019
 •  Đã xem: 3348
 •  Bình luận: 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

 •  40
 •  45
Đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính - Kế toán ôn thi công chức

Đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính - Kế toán ôn thi công chức

 •  04:59 31/05/2019
 •  Đã xem: 1663
 •  Bình luận: 0

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2017 MÔN THI: TRÁC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 •  40
 •  45
Đề thi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương

Đề thi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương

 •  02:59 30/05/2019
 •  Đã xem: 2302
 •  Bình luận: 0

Đề thi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương

 •  25
 •  20
Đề thi trắc nghiệm Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề thi trắc nghiệm Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thừa Thiên Huế

 •  02:22 30/05/2019
 •  Đã xem: 4681
 •  Bình luận: 0

Đề thi trắc nghiệm Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thừa Thiên Huế