Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Tiếng anh


 •  20
 •  20
Đề thi thử công chức, viên chức môn tiếng Anh trình độ A - đề 04 (tham khảo)

Đề thi thử công chức, viên chức môn tiếng Anh trình độ A - đề 04 (tham khảo)

 •  22:19 20/08/2019
 •  Đã xem: 1902
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử công chức, viên chức môn tiếng Anh

 •  20
 •  20
Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Tiếng anh thi công chức Quảng Ngãi đợt 2 năm 2018

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Tiếng anh thi công chức Quảng Ngãi đợt 2 năm 2018

 •  23:23 19/08/2019
 •  Đã xem: 3961
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Tiếng anh thi công chức Quảng Ngãi

 •  20
 •  20
Đề thi thử công chức, viên chức môn tiếng Anh trình độ A có đáp án - Đề 03 (tham khảo)

Đề thi thử công chức, viên chức môn tiếng Anh trình độ A có đáp án - Đề 03 (tham khảo)

 •  21:51 19/08/2019
 •  Đã xem: 3734
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử công chức, viên chức môn tiếng Anh trình độ A

 •  25
 •  20
Đề thi thử công chức, viên chức môn tiếng Anh trình độ A - Đề 02 có đáp án

Đề thi thử công chức, viên chức môn tiếng Anh trình độ A - Đề 02 có đáp án

 •  22:10 18/08/2019
 •  Đã xem: 2249
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử công chức, viên chức môn tiếng Anh trình độ A 

 •  30
 •  20
Đề thi thử công chức, viên chức môn tiếng Anh trình độ A (dùng để tham khảo)

Đề thi thử công chức, viên chức môn tiếng Anh trình độ A (dùng để tham khảo)

 •  22:05 15/08/2019
 •  Đã xem: 18735
 •  Bình luận: 0

Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A