Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Đề thi nổi bật

 •  45
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học có đáp án ôn thi Viên chức

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học có đáp án ôn thi Viên chức

 •  21:32 03/11/2019
 •  Đã xem: 15484
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học có đáp án ôn thi Viên chức

 •  25
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung - THCS có đáp án ôn thi viên chức giáo dục

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung - THCS có đáp án ôn thi viên chức giáo dục

 •  21:33 30/10/2019
 •  Đã xem: 14646
 •  Bình luận: 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung - THCS có đáp án ôn thi viên chức giáo dục

 •  50
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục

 •  02:54 30/10/2019
 •  Đã xem: 14844
 •  Bình luận: 2

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục

 •  35
 •  30
Trắc nghiệm và đáp án môn Kiến thức chung - Tiểu học ôn thi viên chức giáo dục

Trắc nghiệm và đáp án môn Kiến thức chung - Tiểu học ôn thi viên chức giáo dục

 •  21:23 29/10/2019
 •  Đã xem: 9188
 •  Bình luận: 3

Trắc nghiệm và đáp án môn Kiến thức chung - Tiểu học ôn thi viên chức giáo dục

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Tin học ôn thi Viên chức giáo dục

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Tin học ôn thi Viên chức giáo dục

 •  04:27 28/10/2019
 •  Đã xem: 9292
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Tin học ôn thi Viên chức giáo dục

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung - Tiểu học có đáp án ôn thi viên chức giáo dục

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung - Tiểu học có đáp án ôn thi viên chức giáo dục

 •  21:31 27/10/2019
 •  Đã xem: 7099
 •  Bình luận: 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung - Tiểu học có đáp án ôn thi viên chức giáo dục

 •  30
 •  30
Trắc nghiệm môn Kiến thức chung - Mầm non có đáp án ôn thi viên chức giáo dục năm 2019

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung - Mầm non có đáp án ôn thi viên chức giáo dục năm 2019

 •  22:30 24/10/2019
 •  Đã xem: 8140
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung - Mầm non có đáp án ôn thi viên chức giáo dục năm 2019

 •  35
 •  35
Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung - Mầm non có đáp án ôn thi viên chức giáo dục

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung - Mầm non có đáp án ôn thi viên chức giáo dục

 •  04:02 24/10/2019
 •  Đã xem: 5694
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung - Mầm non có đáp án ôn thi viên chức giáo dục

 •  40
 •  40
Trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công viên chức (có đáp án)

Trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công viên chức (có đáp án)

 •  02:58 04/10/2019
 •  Đã xem: 5763
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công viên chức

 •  40
 •  40
Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn tin học (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn tin học (có đáp án)

 •  21:51 03/10/2019
 •  Đã xem: 5539
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn tin học (có đáp án)

 •  30
 •  30
Trắc nghiệm Tin học ôn thi công viên chức (có đáp án)

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công viên chức (có đáp án)

 •  21:33 01/10/2019
 •  Đã xem: 2624
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công viên chức

 •  49
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tin học có đáp án dành cho thi tuyển công viên chức

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tin học có đáp án dành cho thi tuyển công viên chức

 •  03:56 25/09/2019
 •  Đã xem: 1545
 •  Bình luận: 2

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tin học có đáp án dành cho thi tuyển công viên chức

 •  60
 •  60
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tin học dành cho thi tuyển công viên chức có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tin học dành cho thi tuyển công viên chức có đáp án

 •  04:06 24/09/2019
 •  Đã xem: 1472
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tin học dành cho thi tuyển công viên chức có đáp án

 •  60
 •  60
Đề ôn thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức có đáp án (Đề 02)

Đề ôn thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức có đáp án (Đề 02)

 •  21:56 23/09/2019
 •  Đã xem: 1501
 •  Bình luận: 0

Đề ôn thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức có đáp án

 •  59
 •  60
Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án ôn thi công chức môn kiến thức chung Thống kê

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án ôn thi công chức môn kiến thức chung Thống kê

 •  23:09 14/08/2019
 •  Đã xem: 4971
 •  Bình luận: 2

60 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức