Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Tiếng anh


 •  30
 •  26
Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án (Đề 07)

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án (Đề 07)

 •  21:33 11/09/2019
 •  Đã xem: 29646
 •  Bình luận: 5

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án

 •  30
 •  30
Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án (04)

Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án (04)

 •  02:34 11/09/2019
 •  Đã xem: 16897
 •  Bình luận: 1

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án

 •  30
 •  30
Trắc nghiệm và đáp án môn Tiếng Anh thi viên chức năm 2017 trình độ A1

Trắc nghiệm và đáp án môn Tiếng Anh thi viên chức năm 2017 trình độ A1

 •  23:55 08/09/2019
 •  Đã xem: 13862
 •  Bình luận: 0

Đề thi + đáp án tiếng anh thi viên chức năm 2017 trình độ A1

 •  25
 •  20
Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án (03)

Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án (03)

 •  03:54 03/09/2019
 •  Đã xem: 9346
 •  Bình luận: 0

Đề thi tiếng Anh trình độ A có đáp án

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án (Đề 06)

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án (Đề 06)

 •  22:13 30/08/2019
 •  Đã xem: 15084
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án (Đề 05)

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án (Đề 05)

 •  21:30 30/08/2019
 •  Đã xem: 27255
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án

 •  35
 •  35
Ôn thi công chức môn Tiếng Anh trắc nghiệm (có đáp án*)

Ôn thi công chức môn Tiếng Anh trắc nghiệm (có đáp án*)

 •  02:31 30/08/2019
 •  Đã xem: 5813
 •  Bình luận: 1

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn Tiếng Anh

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án (Đề 04)

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án (Đề 04)

 •  21:23 29/08/2019
 •  Đã xem: 3627
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án (Đề 03)

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án (Đề 03)

 •  22:12 28/08/2019
 •  Đã xem: 3855
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án

 •  40
 •  40
Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án (Đề 02)

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức có đáp án (Đề 02)

 •  21:35 27/08/2019
 •  Đã xem: 4584
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn Tiếng Anh có đáp án

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 01)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 01)

 •  05:20 27/08/2019
 •  Đã xem: 5189
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn Tiếng Anh có đáp án (01)

 •  25
 •  20
Đề thi thử tiếng Anh trình độ A có đáp án (02)

Đề thi thử tiếng Anh trình độ A có đáp án (02)

 •  22:27 26/08/2019
 •  Đã xem: 2519
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử tiếng Anh trình độ A có đáp án

 •  30
 •  30
Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án (01)

Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án (01)

 •  21:40 25/08/2019
 •  Đã xem: 2897
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án

 •  26
 •  20
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn Tiếng Anh (có đáp án*)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn Tiếng Anh (có đáp án*)

 •  21:32 22/08/2019
 •  Đã xem: 3935
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn Tiếng anh

 •  20
 •  15
Trắc nghiệm ôn tập thi tuyển viên chức môn tiếng Anh trình độ A

Trắc nghiệm ôn tập thi tuyển viên chức môn tiếng Anh trình độ A

 •  04:34 22/08/2019
 •  Đã xem: 2649
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm thi tuyển viên chức môn tiếng Anh trình độ A