Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức

  • : 15
  • : 10 phút

Chỉ các tài khoản thuộc nhóm Thành viên chính thức mới được cấp phép làm đề thi này.

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:
 

1. Bạn cần đăng nhập để làm bài thi
2. Click vào nút Bắt đầu làm bài để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài

Câu hỏi 1: Theo Ngh đnh s 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 ca Chính ph, cơ quan chuyên môn thuc UBND cp huyn chu s ch đo, qun lý v t chc, v trí vic làm, biên chế UBND cp huyn HĐND cp huyn S Ni v UBND thành ph công chc, cơ cu ngch công chc và công tác ca cơ quan, t chc nào?

 

  Ý kiến bạn đọc