Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Kiến thức chuyên ngành


 •  40
 •  45
Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành tư pháp

Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành tư pháp

 •  03:54 29/05/2019
 •  Đã xem: 1315
 •  Bình luận: 0

đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành tư pháp

 •  40
 •  45
Đề trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Xây dựng

Đề trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Xây dựng

 •  02:40 29/05/2019
 •  Đã xem: 5858
 •  Bình luận: 0

Đề trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Xây dựng

 •  111
 •  90
Câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức - Ôn thi có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức - Ôn thi có đáp án

 •  21:11 28/05/2019
 •  Đã xem: 24001
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức - Ôn thi công chức, viên chứ

 •  43
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm luật giáo dục ôn thi công chức

Câu hỏi trắc nghiệm luật giáo dục ôn thi công chức

 •  03:39 28/05/2019
 •  Đã xem: 1863
 •  Bình luận: 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT GIÁO DỤC ÔN THI CÔNG CHỨC

 •  40
 •  45
Đề thi trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

Đề thi trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

 •  21:38 27/05/2019
 •  Đã xem: 4628
 •  Bình luận: 0

Đề thi trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

 •  39
 •  45
Đề trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 •  00:05 27/05/2019
 •  Đã xem: 3673
 •  Bình luận: 0

40 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 •  39
 •  45
Đề trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Xây dựng

Đề trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Xây dựng

 •  04:33 24/05/2019
 •  Đã xem: 1223
 •  Bình luận: 0

Đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành xây dựng

 •  90
 •  90
Bộ đề thi trắc nghiệm trực tuyến công chức ngành Thuế

Bộ đề thi trắc nghiệm trực tuyến công chức ngành Thuế

 •  03:33 24/05/2019
 •  Đã xem: 4634
 •  Bình luận: 0

Bộ đề thi trắc nghiệm trực tuyến công chức ngành Thuế

 •  69
 •  60
Câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi Công chức năm 2018

Câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi Công chức năm 2018

 •  04:34 22/05/2019
 •  Đã xem: 6204
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi Công chức năm 2018

 •  45
 •  60
Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

 •  02:23 22/05/2019
 •  Đã xem: 2028
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

 •  53
 •  60
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước

 •  05:28 21/05/2019
 •  Đã xem: 3252
 •  Bình luận: 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước 2019