Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Tin học


 •  45
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học có đáp án ôn thi Viên chức

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học có đáp án ôn thi Viên chức

 •  21:32 03/11/2019
 •  Đã xem: 15586
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học có đáp án ôn thi Viên chức

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Tin học ôn thi Viên chức giáo dục

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Tin học ôn thi Viên chức giáo dục

 •  04:27 28/10/2019
 •  Đã xem: 9557
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Tin học ôn thi Viên chức giáo dục

 •  20
 •  20
Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công viên chức (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công viên chức (có đáp án)

 •  22:03 06/10/2019
 •  Đã xem: 8219
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công viên chức

 •  25
 •  30
Trắc nghiệm tin học ôn thi viên chức

Trắc nghiệm tin học ôn thi viên chức

 •  21:41 04/10/2019
 •  Đã xem: 5772
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm tin học ôn thi viên chức

 •  40
 •  40
Trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công viên chức (có đáp án)

Trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công viên chức (có đáp án)

 •  02:58 04/10/2019
 •  Đã xem: 5825
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công viên chức

 •  40
 •  40
Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn tin học (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn tin học (có đáp án)

 •  21:51 03/10/2019
 •  Đã xem: 5625
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn tin học (có đáp án)

 •  30
 •  30
Trắc nghiệm Tin học ôn thi công viên chức (có đáp án)

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công viên chức (có đáp án)

 •  21:33 01/10/2019
 •  Đã xem: 2650
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công viên chức

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công viên chức có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công viên chức có đáp án

 •  22:09 30/09/2019
 •  Đã xem: 2120
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công viên chức có đáp án

 •  31
 •  30
Trắc nghiệm tin học ôn thi công viên chức có đáp án

Trắc nghiệm tin học ôn thi công viên chức có đáp án

 •  21:43 27/09/2019
 •  Đã xem: 1897
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm tin học ôn thi công viên chức có đáp án

 •  40
 •  40
Câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công viên chức có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công viên chức có đáp án

 •  04:53 27/09/2019
 •  Đã xem: 1799
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công viên chức có đáp án

 •  30
 •  30
Trắc nghiệm ôn thi môn Tin học dành cho thi tuyển công chức có đáp án

Trắc nghiệm ôn thi môn Tin học dành cho thi tuyển công chức có đáp án

 •  22:08 26/09/2019
 •  Đã xem: 8959
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm ôn thi môn Tin học dành cho thi tuyển công chức có đáp án

 •  49
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tin học có đáp án dành cho thi tuyển công viên chức

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tin học có đáp án dành cho thi tuyển công viên chức

 •  03:56 25/09/2019
 •  Đã xem: 1575
 •  Bình luận: 2

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tin học có đáp án dành cho thi tuyển công viên chức

 •  60
 •  60
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tin học dành cho thi tuyển công viên chức có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tin học dành cho thi tuyển công viên chức có đáp án

 •  04:06 24/09/2019
 •  Đã xem: 1499
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tin học dành cho thi tuyển công viên chức có đáp án

 •  60
 •  60
Đề ôn thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức có đáp án (Đề 02)

Đề ôn thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức có đáp án (Đề 02)

 •  21:56 23/09/2019
 •  Đã xem: 1520
 •  Bình luận: 0

Đề ôn thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức có đáp án

 •  50
 •  45
Đề ôn thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức có đáp án (Đề 01)

Đề ôn thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức có đáp án (Đề 01)

 •  23:46 22/09/2019
 •  Đã xem: 3329
 •  Bình luận: 0

Đề ôn thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức mới nhất có đáp án