Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Tin học


 •  33
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức, viên chức

Câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức, viên chức

 •  22:00 02/06/2019
 •  Đã xem: 1266
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức

 •  40
 •  35
Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn tin học

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn tin học

 •  23:27 23/05/2019
 •  Đã xem: 977
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn tin học

 •  23
 •  20
Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 3)

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 3)

 •  22:52 22/05/2019
 •  Đã xem: 1110
 •  Bình luận: 0

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 3)

 •  105
 •  120
Bộ đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức môn Tin học văn phòng

Bộ đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức môn Tin học văn phòng

 •  22:51 22/05/2019
 •  Đã xem: 1263
 •  Bình luận: 0

Bộ đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức

 •  66
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức, viên chức môn tin học

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức, viên chức môn tin học

 •  00:02 21/05/2019
 •  Đã xem: 2583
 •  Bình luận: 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG