Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Tin học


 •  25
 •  20
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức, viên chức (dùng để tham khảo)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức, viên chức (dùng để tham khảo)

 •  21:23 15/08/2019
 •  Đã xem: 1182
 •  Bình luận: 0

Đề ôn thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức, viên chức

 •  60
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) môn Tin học văn phòng

Câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) môn Tin học văn phòng

 •  02:30 13/08/2019
 •  Đã xem: 2013
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng

 •  40
 •  30
Trắc nghiệm Tin học văn phòng có đáp án

Trắc nghiệm Tin học văn phòng có đáp án

 •  04:35 12/08/2019
 •  Đã xem: 1444
 •  Bình luận: 0

Tài liệu trắc nghiệm tin học văn phòng

 •  35
 •  25
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức

 •  23:12 09/07/2019
 •  Đã xem: 2381
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học (Có đáp án) ôn thi công chức, viên chức

 •  30
 •  20
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Ôn Thi Công Chức

 •  03:15 08/07/2019
 •  Đã xem: 2003
 •  Bình luận: 0

câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn tin học

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn tin học

 •  22:39 02/07/2019
 •  Đã xem: 1337
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn tin học

 •  35
 •  35
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức

 •  03:04 02/07/2019
 •  Đã xem: 1294
 •  Bình luận: 0

(Phục vụ thi tuyển công chức, viên chức)

 •  40
 •  40
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn tin học

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn tin học

 •  03:03 21/06/2019
 •  Đã xem: 1260
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn tin học

 •  57
 •  60
Câu Hỏi Trắc Nghiệm (Có đáp án) môn Tin Học Ôn Thi Công Chức

Câu Hỏi Trắc Nghiệm (Có đáp án) môn Tin Học Ôn Thi Công Chức

 •  03:27 20/06/2019
 •  Đã xem: 1447
 •  Bình luận: 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC

 •  40
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn tin học

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn tin học

 •  03:26 19/06/2019
 •  Đã xem: 855
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn tin học

 •  32
 •  35
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn tin học văn phòng

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn tin học văn phòng

 •  04:39 18/06/2019
 •  Đã xem: 894
 •  Bình luận: 0

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂNPHÒNG

 •  40
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn tin học

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn tin học

 •  02:19 18/06/2019
 •  Đã xem: 1073
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn tin học

 •  20
 •  20
Câu hỏi trắc nghiệm môn tin học ôn thi công chức, viên chức

Câu hỏi trắc nghiệm môn tin học ôn thi công chức, viên chức

 •  03:36 17/06/2019
 •  Đã xem: 1001
 •  Bình luận: 0

Câu trắc nghiệm (có đáp án) môn tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn cntt năm 2017

 •  45
 •  45
Câu hỏi trắc nghiệm Tin học thi công chức giáo viên

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học thi công chức giáo viên

 •  22:48 16/06/2019
 •  Đã xem: 1197
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học thi công chức giáo viên 2018

 •  52
 •  65
Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công chức, viên chức

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công chức, viên chức

 •  22:53 04/06/2019
 •  Đã xem: 2363
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT năm 2018