Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Tin học


 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (09)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (09)

 •  21:27 22/09/2019
 •  Đã xem: 1673
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (08)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (08)

 •  21:22 20/09/2019
 •  Đã xem: 1376
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (07)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (07)

 •  03:37 20/09/2019
 •  Đã xem: 1253
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (06)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (06)

 •  22:09 17/09/2019
 •  Đã xem: 1663
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (05)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (05)

 •  04:18 17/09/2019
 •  Đã xem: 1517
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học

 •  31
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (04)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (04)

 •  02:12 17/09/2019
 •  Đã xem: 1179
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (03)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (03)

 •  06:02 16/09/2019
 •  Đã xem: 1758
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học

 •  31
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (02)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (02)

 •  05:55 16/09/2019
 •  Đã xem: 927
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (01)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học (01)

 •  05:53 16/09/2019
 •  Đã xem: 1358
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức

 •  03:20 06/09/2019
 •  Đã xem: 1295
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức

 •  22:24 29/08/2019
 •  Đã xem: 1487
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức

 •  30
 •  30
Trắc nghiệm ôn tập môn Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức

Trắc nghiệm ôn tập môn Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức

 •  21:07 28/08/2019
 •  Đã xem: 1485
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm ôn tập môn Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức

 •  30
 •  30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Tin học văn phòng

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Tin học văn phòng

 •  02:42 26/08/2019
 •  Đã xem: 1137
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Tin học văn phòng

 •  30
 •  25
Trắc nghiệm tin học nâng cao- chứng chỉ CNTT nâng cao

Trắc nghiệm tin học nâng cao- chứng chỉ CNTT nâng cao

 •  02:42 20/08/2019
 •  Đã xem: 6658
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm tin học nâng cao- chứng chỉ CNTT nâng cao

 •  30
 •  20
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn tin học

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn tin học

 •  21:32 18/08/2019
 •  Đã xem: 1895
 •  Bình luận: 0

Câu hỏi trắc nghiệm có ĐÁP ÁN môn Tin học ôn thi công chức, viên chức