Ôn thi công chức

Ôn thi công chức

Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến

Ôn thi công chức
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế Quảng Trị

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế Quảng Trị

 •   03/11/2019 09:24:24 PM
 •   Đã xem: 2739
 •   Phản hồi: 0
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế huyện Đakrông năm 2019

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế huyện Đakrông năm 2019

 •   27/10/2019 11:56:47 PM
 •   Đã xem: 2385
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức

 •   22/10/2019 08:49:34 PM
 •   Đã xem: 1854
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2019

 •   22/10/2019 08:49:30 PM
 •   Đã xem: 1508
 •   Phản hồi: 0
Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   15/10/2019 09:16:05 PM
 •   Đã xem: 1837
 •   Phản hồi: 0
Phân luồng học nghề bắt đầu từ thay đổi nhận thức của xã hội

Phân luồng học nghề bắt đầu từ thay đổi nhận thức của xã hội

 •   03/10/2019 09:26:22 PM
 •   Đã xem: 1237
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   23/09/2019 09:44:37 PM
 •   Đã xem: 1742
 •   Phản hồi: 0
Sở Khoa học & Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Khoa học & Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   05/09/2019 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 1641
 •   Phản hồi: 0
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   30/08/2019 11:08:25 PM
 •   Đã xem: 1607
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chương trình học bổng Thạc sỹ Chevening 2020-2021

Thông báo chương trình học bổng Thạc sỹ Chevening 2020-2021

 •   19/08/2019 09:28:06 PM
 •   Đã xem: 1474
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ xin thông báo học bổng thạc sỹ Cheveing 2020-2021
Thông báo chương trình học bổng Chính phủ IRELAND

Thông báo chương trình học bổng Chính phủ IRELAND

 •   19/08/2019 09:24:57 PM
 •   Đã xem: 1507
 •   Phản hồi: 0
Đại sứ quán Ireland thông báo Chương trình Học bổng IDEAS Irish Aid của Chính phủ Ireland dành cho Việt Nam thuộc chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland – Việt Nam (IDEAS) niên khóa 2020-2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   13/08/2019 08:41:52 PM
 •   Đã xem: 1190
 •   Phản hồi: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   09/08/2019 08:39:52 PM
 •   Đã xem: 2124
 •   Phản hồi: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức năm 2019 với 03 chỉ tiêu
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   08/08/2019 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 1809
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số:1634/KH-SLĐTBXH ngày 07/8/2019 của Sở Lao động- TB&XH về xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Sở Lao động- TB&XH tổ chức xét tuyển đối với 04 chức danh vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Các tin khác