Ôn thi công chức

Ôn thi công chức

Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến

Ôn thi công chức
Ban quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

Ban quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   07/08/2019 09:09:00 PM
 •   Đã xem: 1168
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ cơ cấu, vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng viên chức hiện có, Ban quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Trung tâm Y tế quận Lê Chân, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế quận Lê Chân, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   07/08/2019 09:04:16 PM
 •   Đã xem: 1106
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nội vụ TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   07/08/2019 09:02:02 PM
 •   Đã xem: 1119
 •   Phản hồi: 0
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   07/08/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 999
 •   Phản hồi: 0
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   07/08/2019 08:56:05 PM
 •   Đã xem: 1088
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện Kiến An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Kiến An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   07/08/2019 08:53:55 PM
 •   Đã xem: 1013
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2019

 •   07/08/2019 08:51:03 PM
 •   Đã xem: 1154
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   07/08/2019 08:44:16 PM
 •   Đã xem: 812
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   07/08/2019 08:40:06 PM
 •   Đã xem: 1094
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

 •   08/06/2019 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 1087
 •   Phản hồi: 0