Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Sở Khoa học & Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thứ năm - 05/09/2019 20:39
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2019

Cụ thể như sau:


1.      Chỉ tiêu tuyển dụng:
1.1.           Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 14 chỉ tiêu
Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu Ghi chú
01 Hành chính - Đánh giá chứng nhận - Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật, Luật
- Có các chứng chỉ đào tạo:
  Chứng chỉ Chuyên Gia đánh giá Trưởng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001
 Giấy chứng nhận: Cán bộ, chuyên gia về tiêu chuẩn hóa.
  Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012
  Đánh giá viên nội bộ Hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC GUIDE65
  Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm
01 Kiểm định hiệu chuẩn Đo lường - Tốt nghiệp đại học trở lên;  
- Chuyên ngành: Vật lý
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
  Kiểm định viên Phương tiện đo điện tim, phương tiện đo điện nảo;
  Kiểm định viên Phương tiện đo cân ô tô, cân phân tích , cân kỹ thuật, cân bàn cân dĩa, cân đồng hồ lò xo;
  Kiểm định viên Phương tiện đo cột đo xăng dầu, phương tiện đo dung tích thông dụng, taximet;
  Khóa huấn luyện cơ bản về An toàn bức xạ trong Y tế;
  Kiểm tra thiết bị tăng sáng truyền hình và thiết bị chụp cắt lớp vi tính;
  Kiểm tra thiết bị X Quang tổng hợp;
  Kiểm định viên Nhiệt kế, Huyết áp kế, Hiệu chuẩn phương tiện đo Nhiệt độ,
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kiểm định hiệu chuẩn Đo lường - Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Điện; điện tử viễn thông;
- Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
  Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng và điện tử; 
Kiểm định viên phương tiện đo điện tim,  phương tiện đo điện não.
- Kiểm định viên Cân phân tích, Cân kỹ thuật
- Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa về An toàn bức xạ trong X quang chẩn đoán y tế.
- Kiểm tra thiết bị X-Quang thông thường, thiết bị chụp cắt lớp vi tính và tăng sáng truyền hình;
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
 
 
Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu Ghi chú
01 Thử nghiệm - Tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên;
- Chuyên ngành: Xây dựng,  xây dựng công nghiệp và dân dụng;
- Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 Vật liệu xây dựng.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Thử nghiệm viên  Hóa , Sinh - Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành:Hóa học, sinh học,Môi trường.
- Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
Lý thuyết và thực hành thử nghiệm kim loại bằng phương pháp Quảng phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật Hydrua hóa.
Giấy chứng nhận: Kỹ thuật phân tích vi sinh & một số phương pháp kiểm tra nhanh ứng dụng trong thực phẩm và môi trường.
Giấy chứng nhận: Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS), ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường
Giấy xác nhận: Thử nghiệm  kim loại trên thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử
Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử Hóa lý
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Thử nghiệm viên  Hóa, Sinh - Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Hóa học, Hóa môi trường.
- Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
- Đào tạo lý thuyết và thực hành thử nghiệm kim loại bằng phương pháp Quảng phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật Hydrua hóa
- Giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu phân bón
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Thử nghiệm viên Điện – điện tử Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Điện; điện tử viễn thông;
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 Thử nghiệm các sản phẩm điện gia dụng,
Thử nghiệm máy cắt không khí (Aptomat)
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Thử nghiệm viên chuyên ngành vật liệu xây dựng - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành:  Xây dựng;
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
Bồi dưỡng nghiệp vụ thi công xây dựng công trình.
Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý bê tông và vật liệu xây dựng.
Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông
Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp đất và thử nghiệm độ bền cách điện.
Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của các vật liệu kim loại và liên kết hàn.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kiểm định  viên điện, nhiệt, hóa lý,  X quang   - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
  Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng;
Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử; 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01   Kiểm định  viên độ dài, khối lượng      - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
Kiểm định viên phương tiện đo độ dài
Kiểm định viên phương tiện đo  cân phân tích , cân kỹ thuật
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kiểm định  viên
Dung tích lưu lượng  
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
Kiểm định viên phương tiện đo dung tích thông dụng, binh chuẩn kim loại hạng II và bình chuẩn dung tích từng phần
- Hiệu chuẩn bình chuẩn kim loại hạng II
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm hàng hóa Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành:  Kỹ thuật, Công nghệ thực phẩm
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17065 Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ
Chứng nhận: Phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn
Chứng chỉ sơ cấp nghề: Kiểm tra chất lượng thực phẩm
Lý thuyết và thực hành thử nghiệm kim loại bằng phương pháp Quảng phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật Hydrua hóa.
Thử nghiệm  kim loại trên thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Nhân viên văn thư kiêm thủ quỷ - Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Quản trị văn phòng hoặc Kế toán phải có Chứng chỉ nghiệp vụ văn thư
- Có các chứng chỉ đào tạo về:
Bồi dưỡng về QLNN chương trình chuyên viên
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Lái xe -       Tốt nghiệp B2 trở lên;
-       Chuyên ngành: Lái xe.
 
 
 
 
1.2.      Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ: 16 chỉ tiêu
Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu Ghi chú
01 Kỹ sư vận hành, quản lý thiết bị và chuyển giao công nghệ về thiết bị bảo quản, chế biến - Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành:  Kỹ thuật điện
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
 
 
01 Biên tập viên thông tin - Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Chuyên ngành: Khoa học Quản lý nhà Nước.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
 
01 Kỹ sư Nghiên cứu tế bào và nuôi cấy mô Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghê sinh học hoặc Sinh học thực nghiệm.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kỹ sư bảo quản, chế biến - Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học.
- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
 
 
 
Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu Ghi chú
01 Kỹ sư ứng dụng và chuyển giao KH&CN về cây trồng - Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên
- Chuyên ngành: Nông nghiệp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
 
Ưu tiên người có kinh nghiệm.
01 Kỹ sư ứng dụng và chuyển giao tiến bộ Khoa học Công nghệ về cây trồng - Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp, Công nghệ sinh học
- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Điều kiện làm việc tại Cam Lộ
01 Kỹ sư huấn luyện cây và vườn ươm
 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
 
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kỹ sư
Nghiên cứu vi sinh vật và sản xuất chế phẩm vi sinh
- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Chuyên ngành: Sinh học hoặc Công nghệ sinh học.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
02 Đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền - Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Sư phạm, nông nghiệp, công nghệ sinh học, Thư viện thông tin
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm
01 Kỹ sư công nghệ thông tin  - Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện tử - Viễn Thông
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
 
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Biên tập viên thông tin - Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Sư phạm ngữ văn, Luật
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Dịch vụ và thị trường công nghệ - Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Thư viện/Khoa học xã hội nhân văn/ Luật.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
 
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kỹ sư thông tin  - Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện tử- Viễn Thông/ Toán học
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Văn thư lưu trữ kiêm thủ quỹ - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Chuyên ngành: Luật
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Cao đẳng CNTT
- Chứng chỉ văn thư, lưu trữ
 
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Lái xe -       Tốt nghiệp B2 trở lên;
-       Chuyên ngành: Lái xe.
 
 
 
2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:
Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện theo từng vị trí việc làm trên, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
- Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan có thẩm quyền.
- Đảm bảo các điều kiện dự tuyển theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
Nếu là đối tượng xét tuyển đặc biệt, phải đảm bảo quy định tại Khoản 7, Điều 2, Nghị định 161/2018/2018/NĐ-CP; Nếu đối tượng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phải đảm bảo các điều kiện khác quy định tại Điều 2, Nghị định 140/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
 
3. Hồ sơ dự tuyển:
Thí sinh dự tuyển chỉ nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP hoặc Nghị định 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) thay thế cho việc nộp hồ sơ dự tuyển như trước đây. Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên webside của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn
Sau khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển có trách nhiệm nộp hồ sơ đến đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.
 
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Ngày 30/8/2019 - 30/9/2019
- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị - 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
 
5. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng:
a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
b) Nội dung xét tuyển:
 
+ Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
+ Sát hạch tiếng Anh; Kiểm tra thông qua phỏng vấn về các kiến thức chuyên ngành liên quan đến vị trí việc làm tuyển dụng; vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị mà thí sinh đăng ký dự tuyển.
c) Thời gian xét tuyển:  Dự  kiến 10/10/2019.
d) Địa điểm xét tuyển: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị - 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
đ) Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/thí sinh.
 Lưu ý:
- Khi nộp Phiếu dự tuyển, thí sịnh trực tiếp mang theo bản gốc các văn bằng, chứng chỉ liên quan để đối chiếu
- Thông báo này và Hồ sơ dự tuyển được đăng trên Báo Quảng Trị, và trên webside của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ: http://www.dostquangtri.gov.vn.
- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ số điện thoại: 02333.595919; 0905405497 

Nguồn tin: Sở Nội vụ Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn