Ôn thi công chức
Ôn thi công chức Tổng hợp đề thi môn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, anh văn, tin học ôn thi công chức trực tuyến
Ôn thi công chức

Thành ủy Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019

Thứ sáu - 07/06/2019 02:41
Thành ủy Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội năm 2019 và chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan, địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Thành ủy thông báo nội dung tuyển dụng năm 2019, như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua hình thức thi tuyển

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Người có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức; có lý lịch bảo đảm theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (Có danh mục điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm kèm theo).

3. Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậ

4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 355 chỉ tiêu thuộc 40 đơn vị (Có danh sách kèm theo).

5. Đăng ký dự tuyển

– Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo niêm yết của Thành ủy Hà Nội

– Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo) và bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ (nếu dự tuyển vào các vị trí việc làm chuyên môn của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng) tại địa điểm tiếp nhận của cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụ

– Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh mang hồ sơ gốc liên quan đến các thông tin trên phiếu để cơ quan tiếp nhận phiếu đối chiếu, xác thực thông tin

– Mức lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng chẵn)/01 thí sinh; lệ phí dự tuyển nộp cùng phiếu đăng ký dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ ngày 20/5/2019 đến 17h00’ ngày 20/6/2019 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và Nghỉ Lễ).

– Địa điểm nhận hồ sơ: tại trụ sở các ban Đảng Thành ủy, quận, huyện, thị ủy; các đảng ủy khối; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố nơi thí sinh đăng ký dự tuyển

Ban Thường vụ Thành ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, niêm yết công khai thông báo theo quy định./.

TỔNG HỢP

Chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí việc làm tại các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

—– 

 

 

 

STT

 

 

 

Đơn vị

 

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
  TỔNG 355    
I Các ban Đảng Thành ủy      
1 Ban Tổ chức Thành ủy: 02 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 02 x x
2 Ban Tuyên giáo Thành ủy: 02 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 02 x x
3 Ban Nội chính Thành ủy: 03 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác nội chính 01 x x
  Chuyên viên về công tác phòng, chống tham nhũng 02 x x
4 Ban Dân vận Thành ủy: 02 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác dân vận 02 x x
II Các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy      
5 Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố: 01 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
6 Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội: 04 chỉ tiêu    
  Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 02 x x
  Kiểm tra viên 01 x x
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
7 Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội: 02 chỉ tiêu      
  Kiểm tra viên 01 x x
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
8 Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: 01 chỉ tiêu    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
III MTTQ và tổ chức CT-XH Thành phố      
9 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố: 08 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác mặt trận 03    
  Văn thư – Lưu trữ 02    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
  Kế toán 02    
10 Liên đoàn Lao động Thành phố: 25 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác công đoàn 15    
  Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động 02    
  Chuyên viên về quản trị 01    

 

 

 

 

STT

 

 

 

Đơn vị

 

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Kế toán 06    
11 Thành đoàn Hà Nội: 31 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 27    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên về quản trị 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
  Kế toán 01    
12 Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố: 12 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 08    
  Chuyên viên về quản lý, phát triển nguồn nhân lực 01    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên về công nghệ thông tin 01    
  Kế toán 01    
13 Hội Cựu chiến binh Thành phố: 01 chỉ tiêu      
  Văn thư – Lưu trữ 01    
IV Các quận, huyện, thị xã      
14 Quận Ba Đình: 16 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
  Chuyên viên về công tác mặt trận 02    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 04    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01    
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Văn thư – Lưu trữ 02    
  Chuyên viên về quản trị 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
  Kế toán 01    
  Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 02    
15 Quận Bắc Từ Liêm: 16 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 03 x x
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
  Chuyên viên về công tác dân vận 01 x x
  Chuyên viên về công tác công đoàn 02    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 04    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên về quản trị 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
  Kế toán 01    
16 Quận Cầu Giấy: 20 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 02 x x

 

 

 

 

STT

 

 

 

Đơn vị

 

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
  Chuyên viên về công tác dân vận 02 x x
  Chuyên viên về công tác mặt trận 02    
  Chuyên viên về công tác công đoàn 02    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 04    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 02    
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Kế toán 01    
  Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01    
  Chuyên viên tổng hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp 01    
17 Quận Đống Đa: 17 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 02 x x
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
  Chuyên viên về công tác dân vận 01 x x
  Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
  Chuyên viên về công tác mặt trận 01    
  Chuyên viên về công tác công đoàn 03    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 02    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 02    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên về quản trị 01    
  Kế toán 02    
18 Quận Hai Bà Trưng: 11 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
  Chuyên viên về công tác công đoàn 02    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 03    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01    
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên về quản trị 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
19 Quận Hoàn Kiếm: 20 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 02 x x
  Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
  Chuyên viên về công tác mặt trận 03    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 06    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01    
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 02    
  Văn thư – Lưu trữ 02    

 

 

 

 

STT

 

 

 

Đơn vị

 

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
  Kế toán 01    
20 Quận Hoàng Mai: 08 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 01 x x
  Chuyên viên về công tác mặt trận 01    
  Chuyên viên về công tác công đoàn 01    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 01    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01    
  Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 02    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
21 Quận Long Biên: 08 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 01 x x
  Chuyên viên về công tác công đoàn 01    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 04    
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01    
22 Quận Nam Từ Liêm: 15 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 01 x x
  Kiểm tra viên 01 x x
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 02 x x
  Chuyên viên về công tác dân vận 01 x x
  Chuyên viên về công tác mặt trận 01    
  Chuyên viên về công tác công đoàn 01    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 03    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01    
  Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 02    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
  Kế toán 01    
23 Quận Tây Hồ: 07 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác công đoàn 02    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 02    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
  Kế toán 01    
24 Quận Thanh Xuân: 11 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
  Chuyên viên về công tác mặt trận 01    
  Chuyên viên về công tác công đoàn 01    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 02    
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01    

 

 

 

 

STT

 

 

 

Đơn vị

 

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
  Chuyên viên tổng hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp 01    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
  Kế toán 01    
25 Thị xã Sơn Tây: 09 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác công đoàn 01    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 04    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01    
  Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x  
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01    
26 Huyện Ba Vì: 13 chỉ tiêu      
  Chuyên viên vể tổ chức xây dựng Đảng 01 x x
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
  Chuyên viên về công tác mặt trận 01    
  Chuyên viên về công tác công đoàn 03    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 02    
  Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x  
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
27 Huyện Chương Mỹ: 03 chỉ tiêu      
  Chuyên viên vể tổ chức xây dựng Đảng 02 x x
  Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01    
28 Huyện Đan Phượng: 05 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác công đoàn 01    
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
  Kế toán 01    
29 Huyện Đông Anh: 06 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
  Chuyên viên về công tác công đoàn 01    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 01    
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
30 Huyện Gia Lâm: 09 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
  Chuyên viên về công tác công đoàn 01    

 

 

 

 

STT

 

 

 

Đơn vị

 

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 04    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01    
  Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x  
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
31 Huyện Hoài Đức: 08 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 02 x x
  Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
  Chuyên viên về công tác mặt trận 01    
  Chuyên viên về công tác công đoàn 01    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01    
  Chuyên viên về công tác hội nông dân 02 x  
32 Huyện Mê Linh: 10 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
  Chuyên viên về công tác mặt trận 01    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01    
  Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x  
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 02    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
  Kế toán 02    
33 Huyện Phú Xuyên: 12 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
  Chuyên viên về công tác công đoàn 03    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 03    
  Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x  
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên về quản trị 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
34 Huyện Phúc Thọ: 04 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác công đoàn 01    
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
  Kế toán 01    
35 Huyện Quốc Oai: 01 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
36 Huyện Sóc Sơn: 03 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác mặt trận 01    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01    
  Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x  

 

 

 

 

STT

 

 

 

Đơn vị

 

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
37 Huyện Thạch Thất: 08 chỉ tiêu      
  Kiểm tra viên 01 x x
  Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
  Chuyên viên về công tác dân vận 01 x x
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 02    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên về quản trị 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    
38 Huyện Thanh Oai: 06 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác dân vận 01 x x
  Chuyên viên về công tác mặt trận 01    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 01    
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Chuyên viên tổng hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp 01    
  Kế toán 01    
39 Huyện Thường Tín: 08 chỉ tiêu      
  Chuyên viên về công tác mặt trận 01    
  Chuyên viên về công tác công đoàn 01    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 02    
  Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01    
  Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x  
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01    
40 Huyện Ứng Hoà: 07 chỉ tiêu      
  Kiểm tra viên 01 x x
  Chuyên viên về công tác mặt trận 01    
  Chuyên viên về công tác công đoàn 01    
  Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 01    
  Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01    
  Văn thư – Lưu trữ 01    
  Chuyên viên công nghệ thông tin 01    

Nguồn tin: Báo Hà Nội mới

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc